Пасхальное послание Епископа Александра

Пасхальное Послание Епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра христолюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной Церкви

«Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ
 и сущим во гробех живот даровав»
(тропарь Пасхи).

Возлюбленные о Воскресшем Спасителе боголюбивые пресвитеры и диаконы, всечестны́е иноки и инокини, дорогие братия и сестры,

Христос Воскресе!

С великой духовной радостью поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения из мертвых!

Ещё вчера Святая Церковь, предстоя живоносному гробу Спасителя, взывала с трепетом и страхом: «Господи Боже мой, исходное пение и надгробную Тебе песнь воспою, погребением Твоим жизни моея входы отверзшему, и смертию смерть и ад умертвившему» (1-й тропарь первой песни канона Великой субботы). В течение Великого поста мы подъяли подвиг очищения наших душ через покаяние, борьбу с греховными страстями, в меру наших скромных сил – через сораспятие Христу (Гал. 2:19). А сегодня мы слышим торжественное и ликующее: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: Христос бо воста, веселие вечное» (2-й тропарь первой песни канона Пасхи). Вместе с воскресшим Христом воскресают и наши души.

И действительно, великое и непреходящее значение события Воскресения Христова состоит в том, что «сегодня наш Владыка Христос «медные двери сокрушил и запоры железные сломал» (Ис. 45:2) и поразил самое лицо смерти. Что я говорю – лицо? Самое имя её Он изменил, потому что она уже не называется смертью, но успокоением и сном» (слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста). Благодаря Христовой победе над смертью в сию святую ночь мы ощутили Жизнь вечную в её полноте, мы лицезрели «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1), мы стали свидетелями главной истины христианства, ибо Христос Воскресе!

В то время как ежедневно мы погружаемся в суетные заботы нашей жизни, проходящей в поиске и созидании временных благ и удовольствий, ныне мы стали причастниками вечности, полноты бытия и нетления. Отступили наши скорби, трудности, болезни. А потому не будем спешить оставить духовную радость от приобщения Вечности, чтобы предаться утехам земным! Ибо земное – временно и тленно, а духовное – вечно и непреходяще. Пребудем в Богообщении и молитве в наших храмах и домах, в общении с нашими близкими, посетим нуждающихся и проявим к ним милость! Вознесём сугубую молитву о богохранимой стране нашей Латвийской, о Церкви Божией и её Архипастырях! Сотворим дела любви, дабы люди, видящие наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного (Мф. 5:16)!

В первый день по Своём воскресении Господь является женам-мироносицам и приветствует их словом «Радуйтесь!» (Мф. 28:9). Желаю и всем вам, возлюбленные, радоваться в сии святые дни радостью духовной! Пусть мир Божий, заступничество Пресвятой Богородицы, молитвы всех святых и моё Архипастырское благословение будут с вами и вашими родными!

Воистину Воскресе Христос!

Божией милостию,
смиренный
+Александр
Епископ Даугавпилсский и Резекненский.

Пасха Христова,
2017 год,
град Даугавпилс.


Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra
Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums Kristu mīlošajiem draudžu ganiem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem

«Kristus no mirušiem augšāmcēlies,
nāvi ar nāvi iznīcinājis,
 un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis»
(Pashas tropārs)

Kungā, kurš Augšāmcēlies, godātie Dievu mīlošie draudžu gani un diakoni,visgodājamie inoki un inokiņas, dārgie brāļi un māsas,

Kristus Augšāmcēlies!

Ar lielu garīgu prieku sveicu jūs gaišajos Kristus Augšāmcelšanās no mirušajiem svētkos!

Vēl vakar Svētā Baznīca, stāvot pie Pestītāja dzīvi nesošā šķirsta, bijībā un trīsās sauca: «Kungs mans Dievs, aiziešanas dziesmu un apbedīšanas dziesmu Tev dziedu, ar Savu apbedīšanu manas dzīves sākumu atvēri, un ar nāvi elli un nāvi nonāvēji» (Lielās sestdienas kanona pirmās dziesmas tropārs). Lielā gavēņa laikā mēs uzsākām mūsu dvēseļu šķīstīšanas varoņdarbu caur grēku nožēlu, cīņu ar grēcīgām kaislībām, mūsu pieticīgo spēku apmērā – caur nomiršanu līdz ar Kristu (Gal. 2:19). Bet šodien mēs dzirdam svinīgo un gavilējošo: «Lai pienācīgi līksmo debesis, zeme lai priecājas, lai svin pasaule, visa redzamā un neredzamā: jo Kristus piecēlies, mūžīgā līksmība» (Pashas kanona pirmās dziesmas otrais tropārs). Kopā ar augšāmcēlušos Kristu augšāmceļas arī mūsu dvēseles.

Un patiesi, Kristus Augšāmcelšanās notikuma diženā un nepārejošā nozīme ir tajā, ka «šodien mūsu Valdnieks Kristus «vara durvis satrieca un dzelzs aizšaujamos salauza» (Jes. 45:2) un satrieca pašu nāves seju. Ko gan es saku – seju? Viņš izmainīja pašu tās vārdu, tādēļ ka tā vairs nav nāve, bet norimšana un miegs» (svētītāja Jāņa Zeltamutes vēstījums Svētajā Pashā). Pateicoties Kristus uzvarai pār nāvi, šajā svētajā naktī mēs izjutām mūžīgo Dzīvību tās pilnībā, mēs redzējām «Dieva valstību spēkā atnākam» (Mk. 9:1), mēs kļuvām galvenās kristietības patiesības liecinieki, jo Kristus Augšāmcēlies!

Ik dienas gremdējoties mūsu dzīves pasaulīgajās rūpēs, aizvadot to laicīgu labumu un apmierinājumu meklēšanā un radīšanā, šodien mēs esam kļuvuši mūžības, esības pilnības un nemirstības līdzdalībnieki. Atkāpušās mūsu ciešanas, grūtības, slimības. Un tādēļ nesteigsimies atstāt garīgo prieku no saskarsmes ar Mūžību, lai nodotos laicīgiem mierinājumiem! Jo laicīgais – pārejošs un nīcīgs, – bet garīgais – mūžīgs un nepārejošs. Būsim saskarsmē ar Dievu un lūgšanā mūsu dievnamos un mājās, kopā ar mūsu tuviniekiem, apmeklēsim trūkumcietējus un būsim žēlsirdīgi! Pienesīsim īpašu lūgšanu par mūsu Dieva sargāto Latvijas valsti, par Dieva Baznīcu un tās Virsganiem! Veiksim mīlestības darbus, lai cilvēki, ieraugot mūsu labos darbus, godā mūsu Tēvu, kas ir debesīs (Mt. 5:16)!

Pirmajā dienā pēc Savas augšāmcelšanās Kungs parādās mirru nesējām sievām un sveicina viņas ar vārdu «Priecājieties!» (Мt. 28:9). Vēlu arī jums visiem, mīļotie, priecāties šajās svētajās dienās ar garīgu prieku! Lai Dieva miers, Vissvētās Dievadzemdētājas aizstāvība, visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība ir ar jums un jūsu tuviniekiem!

Kristus patiesi Augšāmcēlies!

Dieva žēlastībā
pazemīgais
+Aleksandrs,
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps

Kristus Pasha,
2017. gads,
Daugavpils