Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra uzruna Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 104. gadadienā

Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra uzruna Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 2022. gada 18. novembrī Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 104. gadadienā

Godātais mēra kungs,
Dievu mīlošie garīdznieki,
dārgie viesi, brāļi un māsas!

Šajā mūsu Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas svētku dienā, pieņemiet manus apsveikumus un vienlaikus ar tiem vienu no laba vēlējumiem, kurus paudis Kristus un kas izskanēja Evaņģēlija lasījumā, kuru mēs šodien dzirdējām. Šis vēlējums ir aktuāls tieši šodien, tajā Pestītājs aicina mūs būt miera nesējiem (Mt. 5:9). Ko nozīmē — būt miera nesējiem? Tas nozīmē iemantot mīlestību, žēlsirdību un lēnprātīgu gudrību – tos tikumus, bez kuriem nav iedomājams runāt par miera nešanu!

Šodien daudzi vaicā: kādēļ notiek kari, līdzīgi tam, kurš šodien notiek Ukrainā? Atbilde ir vienkārša: tādēļ ka pasaule kā cilvēku kopība, kurus vieno personisko interešu un mērķu ideoloģija, pēc Apustuļa vārdiem, ir grimusi ļaunumā (1. Jņ. 5:19), tādēļ ka pasaule ir sākusi aizmirst Kristu un cenšas veidot nākotni bez Tā, bez Kura neviens darbs nebūs sekmīgs (Jņ. 15:5), bet mēs, kristieši, esam pārstājuši būt par zemes sāli (Mt. 5:13) un gaismu pasaulei (Mt. 5:14); mēs esam pārstājuši uzsmaidīt tuvākajiem, darīt žēlastības darbus un runāt patiesību: nosaukt taisnību par taisnību un melus – par meliem! Bet mūsu spēkos ir pat ja neizmainīt šo pasauli, tad padarīt to labāku – un sāksim šīs izmaiņas paši ar sevi, ar mūsu pilsētu un valsti. Tādēļ, pēc Apustuļa Pāvila vārdiem, locīsim savus ceļus Tēva mūsu Kunga Jēzus Kristus priekšā, lai Kristus, mums ticību turot, mājotu mūsu sirdīs, lai mēs, iesakņoti un stipri stāvēdami mīlestībā, izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību. (Ef. 3:14-19)!

Es no visas sirds vēlu labklājību mūsu Valstij ne “šīs pasaules vareno” – dižciltīgo un cilvēku dēlu (Ps. 146:3) patvērumā, bet Paša Kristus, Viņa Visšķīstās Mātes Vissvētās Dievadzemdētājas un visu svēto patvērumā – ticībā, cerībā un mīlestībā! Tikai tad, patiešām, Dievs sargās mūsu mīļoto Latviju un tā kļūs par ziedošu valsti, bet mūsu iedzīvotāji pārstās meklēt laimi aiz tās robežām! No sirds sveicu svētkos, dārgie!