Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes aicinājums

Dārgie brāļi un māsas!

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode vēršas pie garīdzniekiem un visiem mūsu Baznīcas uzticamajiem bērniem ar aicinājumu lūgties par kara pārtraukšanu un miera stiprināšanu.

Visos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos tiek svētīts pēc ikdienas dievkalpojumiem lasīt lūgšanu par mieru.

Svētdien, 6. martā, Piedošanas svētdienā, plkst. 12 visos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos skanēs zvani un notiks aizlūgumi Kungam Dievam par kara pārtraukšanu Ukrainā, par ienaida, ļaunuma un naida pārtraukšanu, par miera un savstarpējas saskaņas stiprināšanu.

LPB Sinode