Lūgšana par naidnieku samierināšanu un par kara pārtraukšanu

Dārgie brāļi un māsas! Lūdzam visu no sirds lūgties par ienaida un naida pārtraukšanu, un par kara un asinsizliešanas nepieļaušanu.

LŪGŠANA

Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Kas Krustu un nāvi esi pārcietis cilvēku pestīšanas labad, nokāpis ellē, trīs dienu apbedīšanu uzņēmies, nāvi uzvarējis, sātanu satriecis un savstarpējo ienaidu iznīcinājis, pieņem Tavu pazemīgo kalpu lūgšanu, kas nožēlā un ar satriektu sirdi sauc uz Tevi par naida un ienaida pārtraukšanu, par agrēsijas pārtraukšanu Ukrainā, par kara un asins izliešanas nepieļaušanu Eiropā un visā pasaulē.

Ak, Visžēlīgais Kungs, Kas esi mieru dāvājis cilvēku dzimtai, apdzēs ikvienas nesaskaņas un strīdus, remdē naidnieku ļaunumu, svētī Tevi lūdzošos ar mieru un labklājību, un dāvā samierināšanos visiem naidniekiem, mieru, klusumu, savstarpēju cieņu katram cilvēkam, katrai tautai un katrai valstij!

Iededz mūsu sirdīs mīlestības liesmas pret Tevi, lai ar dvēseli un visu savu spēku iemīlam Tevi un savu tuvāko.

Jo Tu esi mūsu miers, un mēs Tev godu dodam, ar Tavu Beziesākuma Esošo Tēvu un Vissvēto un Labo, un Tavu Dzīvudarošo Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.