SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Godātie brāļi un māsas!

Informējam, ka visos dievnamos tiek atsākti dievkalpojumi pēc Baznīcas Nolikuma, bet ne vairāk par 50 cilvēkiem individuālajam apmeklējumam vienlaikus, attālumam starp ticīgajiem jābūt ne mazākam par 2 metriem (jāievēro obligāti!).

Sasniedzot noteikto skaitu, ieeja baznīcā tiks pārtraukta.